Thu, 04 / 2014 4:22 am |

Dường như với 2014 năm nay, tông màu sẫm sẽ lên ngôi. Bạn muốn sắm sửa một bộ màu nail mới cho mình? Vậy thì đừng bỏ qua những xu hướng màu mới nổi bật này nhé! 1. Nhũ xanh lam         2. Đỏ máu hay đỏ bầm       3. […]

Dường như với 2014 năm nay, tông màu sẫm sẽ lên ngôi. Bạn muốn sắm sửa một bộ màu nail mới cho mình? Vậy thì đừng bỏ qua những xu hướng màu mới nổi bật này nhé!

1. Nhũ xanh lam

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

2. Đỏ máu hay đỏ bầm

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

3. Xanh bạc hà

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

4. Tông màu metallic tráng gương

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

5. Tông xám "50 shades of grey"

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

 

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

6. Nhám xanh cổ vịt

7 xu hướng màu nail nổi bật năm 2014

Bài viết cùng chuyên mục