Thu, 11 / 2016 4:35 pm | helios

Trong khi sử dụng máy tính tiền chắc chắn là mỗi chúng ta sẽ không tránh khỏi những lỗi thường gặp ở máy tính tiền. Vì vậy, chúng tôi xin hướng dẫn các bạn một số cách sử lý lỗi trong khi sử dụng máy tính tiền. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ […]

Trong khi sử dụng máy tính tiền chắc chắn là mỗi chúng ta sẽ không tránh khỏi những lỗi thường gặp ở máy tính tiền. Vì vậy, chúng tôi xin hướng dẫn các bạn một số cách sử lý lỗi trong khi sử dụng máy tính tiền.

may-tinh-tien-procash-04

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Lỗi: E01 (ERR-MODE) tức là Chuyển sang mode khác khi chưa kết thúc giao dịch trước đó.
Ta cần Quay lại mode trước đó và hoàn tất giao dịch (thông thường nhấn nút “tổng cộng” hoặc “thanh toán”
Lỗi: E03 (ERR-CLK)
Nhập sai mã số ca/nhân viên.
Hướng dẫn xử lý: Nhập đúng mã số ca/nhân viên (chế độ mặc định ca1=1, ca2=2…)
Lỗi: E08 (SIGN-ON)
Chưa nhập mã số ca/nhân viên.
Hướng dẫn xử lý: Nhập vào mã số ca/nhân viên (chế độ mặc định ca1=1, ca2=2 …)
Lỗi: E112
Tay giấy cuộn lưu chưa đóng
Hướng dẫn xử lý: Đóng tay giấy cuộn lưu
Lỗi: E114
Tay giấy cuộn in chưa đóng
Hướng dẫn xử lý: Đóng tay giấy cuộn in
Lỗi: E23 (STOCK-SHORTAGE)
Hàng trong kho dưới định mức
Hướng dẫn xử lý: Nhập hàng trên định mức kho
Lỗi: E24 (NO-STOCK)
Hàng trong kho đã hết
Hướng dẫn xử lý: Nhập hàng vào kho
Lỗi: E29 (IN THE TENDER…)
Gán nhầm 1 giá trị vào phím TIỀN MẶT ở mode PGM 1
Hướng dẫn xử lý: Nhập số 29 nhấn phím ARG
Lỗi: E37 (TEND-AMT)
Gán nhầm 1 giá trị vào phím TIỀN MẶT ở mode PGM 3
Hướng dẫn xử lý: Nhập số 29 nhấn phím ARG
Lỗi: E49 (CHECK INDEX MEMORY FULL.)
Bộ nhớ bị đầy do đang ghi nhớ số lượng bàn vượt quá giới hạn trong 1 bàn.
Hướng dẫn xử lý: Nhập số 49 nhấn phím ARG
Lỗi: E50 (DETAIL-MEM-FULL)
Bộ nhớ bị đầy do đang ghi nhớ số lượng mặt hàng vượt quá giới hạn trong 1 bàn.
Hướng dẫn xử lý: Hoàn tất các giao dịch (thanh toán) của bàn/phiếu đó.
Lỗi: E51 (OCCUPIED)
Lỗi xuất hiện khi tạo bàn mới mà số của bàn này đã được mở rồi trong hệ thống.
Hướng dẫn xử lý: Kết thúc thanh toán cho bàn cũ hoặc tạo số bàn khác.
Lỗi: E53 (NOT-OPEN)
Lỗi xuất hiện khi gọi lại bàn cũ mà số bàn này chưa được tạo trong hệ thống.
Hướng dẫn xử lý: Kiểm tra lại đã nhập số bàn có đúng không? Hoặc tạo bàn mới.
Lỗi: E 061 (PRINTER-ERROR)
Lỗi kết nối mày in phụ
Hướng dẫn xử lý: Kiểm tra lại dây cáp kết nối
Lỗi: Dòng TIỀN MẶT đổi thành tên mặt hàng
Lỗi gán nhầm tên phím “TIỀN MẶT”
Hướng dẫn xử lý: Nhập số 99 nhấn phím ARG.
Hi vọng, với bài viết trên sẽ giúp bạn phần nào hiểu rõ về các lỗi thường gặp và cách khắc phục tốt nhất cho chiếc máy tính tiền của mình.

Bài viết cùng chuyên mục