Wed, 08 / 2016 7:27 am | helios

Lo âu, trầm cảm hay stress là những dấu hiệu bất ổn về tâm lý của con người trước những áp lực, tác động đến cuộc sống, công việc. 1. Thang đánh giá DASS21 Thang đánh giá này gồm có 21 câu hỏi mỗi câu có 4 mức trả lời khác nhau – 0 điểm: Không […]

Lo âu, trầm cảm hay stress là những dấu hiệu bất ổn về tâm lý của con người trước những áp lực, tác động đến cuộc sống, công việc.

1. Thang đánh giá DASS21

Thang đánh giá này gồm có 21 câu hỏi mỗi câu có 4 mức trả lời khác nhau

– 0 điểm: Không đúng chút nào

– 1 điểm: Đúng phần nào hoặc thỉnh thoảng mới đúng

– 2 điểm: Đúng phần nhiều hoặc phần lớn là đúng

– 3 điểm: Đúng hoàn toàn hoặc hầu hết là đúng

21 câu hỏi bao gồm:

1. Tôi thấy khó mà thoải mái được

2. Tôi bị khô miệng

3. Tôi dường như chẳng có chút cảm xúc tích cực nào

4. Tôi bị rối loạn nhịp thở (thở gấp, khó thở dù chẳng làm việc gì nặng)

5. Tôi thấy khó bắt tay vào công việc

6. Tôi có xu hướng phản ứng thái quá với mọi tình huống

7. Tôi bị ra mồ hôi (chẳng hạn như mồ hôi tay…)

8. Tôi thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều

9. Tôi lo lắng về những tình huống có thể làm tôi hoảng sợ hoặc biến tôi thành trò cười

10. Tôi thấy mình chẳng có gì để mong đợi cả

11. Tôi thấy bản thân dễ bị kích động

12. Tôi thấy khó thư giãn được

13. Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng

14. Tôi không chấp nhận được việc có cái gì đó xen vào cản trở việc tôi đang làm

15. Tôi thấy mình gần như hoảng loạn

16. Tôi không thấy hăng hái với bất kỳ việc gì nữa

17. Tôi cảm thấy mình chẳng đáng làm người

18. Tôi thấy mình khá dễ phật ý, tự ái

19.Tôi nghe thấy rõ tiếng nhịp tim dù chẳng làm việc gì cả (ví dụ, tiếng nhịp tim tăng, tiếng tim loạn nhịp)

20. Tôi hay sợ vô cớ

21. Tôi thấy cuộc sống vô nghĩa

2. Cách tính điểm lo âu, trầm cảm và stress

Điểm được tính bằng cách cộng tất cả các điểm từng hạng mục rồi nhân với 2

a. Lo âu

lo au

– Từ 0 đến 7 điểm : Bình thường

– Từ 8 đến 9 điểm : Lo âu nhẹ

– Từ 10 đến 14 điểm : Lo âu vừa

– Từ 15 đến 19 điểm : Lo âu nặng

– Trên 20 điểm : Lo âu rất nặng

b. Trầm cảm

tram cam

– Từ 0 đến 9 điểm : Bình thường

– Từ 10 đến 13 điểm : Trầm cảm nhẹ

– Từ 14 đến 20 điểm : Trầm cảm vừa

– Từ 21 đến 27 điểm : Trầm cảm nặng

– Trên 28 điểm : Trầm cảm rất nặng

c. Stress

stress

– Từ 0 đến 14 điểm : Bình thường

– Từ 15 đến 18 điểm : Stress nhẹ

– Từ 19 đến 25 điểm : Stress vừa

– Từ 26 đến 33 điểm : Stress nặng

– Trên 34 điểm : Stress rất nặng

Bài viết cùng chuyên mục